Latinica   Ćirilica
GEOMETAR PROJEKT - POČETNA STRANICA  


GEOMETAR

.

Šta je geodetski snimak?

Geodetski snimak je grafički prikaz stvarnog stanja na terenu, položaja i oblika objekata, infrastrukture, topografije i njihovih međusobnih odnosa. Geodetski snimak po pravilu sadrži i visinsku predstavu terena, koja se može prikazati kotama i izohipsama.
Izrada i sadržaj geodetskog snimka definisan je Zakonom o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik RS br. 72/2009). Ukratko, geodetski snimak sadrži:

 

  • objekat koji je predmet postupka, sa koordinatama najmanje dve tačke prednje fasade (u državnom koordinatnom sistemu, Gaus-Krigerova projekcija);
  • namenu, spratnost i bruto razvijenu građevinsku površinu u osnovi objekta;
  • sve ostale objekte na parceli, kao i položaje objekata na susednim parcelama;
  • postojeće ograde, infrastrukrurne objekte i priključke;
  • položaje javnih i internih puteva i ulica;
  • bandere, stubove nadzemnih vodova, šahtove, belege trasa podzemnih vodova;
  • visinsku predstavu terena – apsolutne kote;
  • granice katastarske parcele po katastru nepokretnosti, broj parcele i brojeve susednih parcela;
  • druge elemente od značaja za postupak koji se vodi.

 


Primer geodetskog snimka

PRIMER GEODETSKOG SNIMKA

GEOMETAR-PROJEKT
Ul. Vojvođanska 79,
11271 Surčin-Beograd

u zgradi Opštine Surčin,
1. sprat, ulaz iz Ul. Braće Puhalović

Kontakt:
tel./faks: +381 11 8441 333
GSM: +381 63 7717 407
office@geometarprojekt.co.rs
www.geometarprojekt.co.rs

Radno vreme:
ponedeljak-petak:
od 09:00 - 17:00 h